فروش جوجه شترمرغ ارومیه09141003082
فروش جوجه شترمرغ ارومیه09141003082

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فروش جوجه شترمرغ ارومیه09141003082

فروش جوجه شترمرغ ارومیه09141003082 فروش جوجه شترمرغ|09123968671,02188478351|خريد جوجه شترمرغ|فروش جوجه شترمرغ 1 هفته|فروش جوجه شترمرغ ارومیه|فروش قیمت جوجه شترمرغ|
قیمت شترمرغ بالغ|
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت روز جوجه شتر مرغ
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت شترمرغ زنده
فروش جوجه شترمرغ ارومیه
غذای شترمرغ
غذای شترمرغ

قیمت گوشت شتر مرغ

قیمت شترمرغ بالغ
وزن شترمرغ بالغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت شترمرغ
قیمت روز شترمرغ
قیمت شترمرغ پرواری
قیمت شترمرغ یک ساله
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت روز شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ زنده


فروش جوجه شتر مرغ1 ماهه، 2 ماهه و 3 ماهه به نرخ اتحاديه
فروش جوجه شترمرغ 4، 5، 6 ماهه به نرخ اتحاديه
ارائه طرح توجيهي و مشاوره فني، بهداشتي و جيره نويسي به صورت رايگان
بازديد و نمونه برداري دوره اي از مزارع تحت پوشش
خريد پوست شترمرغ خام و كراس شده
خريد پر و شاه پرشترمرغ از مزارع

فروش جوجه شترمرغ ارومیه09141003082