فروش جوجه مرغ بومي اصفهان
فروش جوجه مرغ بومي اصفهان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فروش جوجه مرغ بومي اصفهان

فروش جوجه مرغ بومي 1روز اصفهان 1150

فروش جوجه مرغ بومي1 ماه بومي اصفهان 2800

فروش جوجه مرغ بومي نيمچه كيلوي اصفهان 8000

فروش جوجه مرغ بومي نيمچه داني اصفهان 10500 وزنه 1300 كيلو

فروش جوجه مرغ بومي 35 در قفص 3500

فروش جوجه مرغ بومي 40 در قفص3000

فروش جوجه مرغ بومي 50 در قفص 2200

فروش جوجه مرغ بومي 20 روزه 2200

آدرس : اصفهان،خیابان جابر انصاری،ابتدای 5آذر،ساختمان رسول،طبقه دوم،واحد4
شماره شرکت: 03134419879
شماره همراه : 09131005836

ایمیل: