فروش جوجه مرغ بومی پلیموت
فروش جوجه مرغ بومی پلیموت
فروش جوجه مرغ نژاد پلیموت فروش جوجه یک روزه تا آماده به تخم بومی پلیموت فروش جوجه یک روزه پلیموت با راندمان تخم گذاری 240 در سال محصئلی بل کیفیت و پرسود برای پرورش دهنده 09121986651-02186023573-09131005836-03134419879 جهت کسب اطلاعات تماس حاصل نمایید