فروش جوجه کبک ارومیه09141003082
فروش جوجه کبک ارومیه09141003082

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فروش جوجه کبک ارومیه09141003082

فروش کبک یک روزه09121986651

فروش کبک يك ماهه

فروش جوجه کبک ارومیه09141003082 فروش کبک 2ماهه

فروشکبک 3 ماهه

 خريد جوجه کبک

خريد  کبک پرواري

فروش جوجه کبک ارومیه09141003082
فروش کبک  پرواريفروش جوجه کبک09123968671|فروش کبک یک روزه|فروش کبک یک ماهه|فروش تخم کبک|

فروش جوجه کبک
قیمت کبک زنده
قیمت کبک کوهی
قیمت کبک بالغ
قیمت گوشت کبک
پرورش جوجه کبک
قیمت جوجه کبک در ارومیه فروش جوجه کبک ارومیه09141003082
قیمت کبک پرورشی
قیمت کبک مولد
قیمت کبک زنده
قیمت کبک پرورشی
فروش کبک در ارومیه
فروش کبک کوهی
قیمت کبک مولد
فروش کبک در ارومیه
قیمت کبک بالغ
فروش کبک وحشی
قیمت گوشت کبک

برای اطلاعات بیشتر و یا در صورت درخواست خرید با شماره های ذیل تماس حاصل فرمائید و یا پیامک کنید.فروش جوجه کبک ارومیه09141003082
03134419879-09131005836_ _ 02188433196