?چهارنکته اساسی که یک مزرعه دار کاملاً حرفه ای باید بداند09121986651
فروش جوجه کبک

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آریامنتخب پارسیان

09121986651

چهارنکته اساسی که یک مزرعه دار کاملاً حرفه ای باید بداند  :

الف ـ بخش جوجه كشي

ب ـ پرورش جوجه

ج ـ مولدها ـ پرواريها

د ـ مديريت كلي، آماده

الف ـ بخش جوجه كشي

فروش بوقلمون برنز 1روزه و1ماهه

 فروش مرغ تخمگذار

ـ جمع آوري و ذخيره سازي تخمها، جوجه كشي و تفريخ آنهاincubationا

ـ نحوه آماده سازي لانه شترمرغ

ـ چگونگي و زمان جمع آوري

ـ نحوه ضد عفوني كردن تخمهantiseptizeا

ـ نحوه آماده سازي اتاق ذخيره

ـ چگونگي ذخيره سازي تخمها

فروش جوجه 1روزه بلک استار 1روزه اصل ـ

چگونگي و زمان انتقال تخمها از محل ذخيره به دستگاه جوجه كشي

ـ نحوه آماده سازي اتاق دستگاه جوجه كشيincubator

ـ چگونگي انتخاب يك دستگاه جوجه كشي خ

ـ‌ پارامترهاي لازم در دستگاه جوجه كشي كه بايد مورد توجه قرار گيرند

ـ چگونگي قرار دادن تخمها در دستگاه جوجه كشي، كنترل كاهش وزن مناسب تخمها

ـ نحوه انتخاب تخمهاي بارور و غير بارور

ـ دلايل و جلوگيري از شكست جوجه كشي

ـ زمان و نحوه انتقال تخمها از دستگاه جوجه كشي به دستگاه تفريخ

ـ‌ چگونگي انتخاب يك دستگاه تفريخ خوب

ـ پارامترهاي لازم در دستگاه تفريخ كه بايد مورد توجه قرار گيرند

ـ نحوه دنبال كردن تفريخ جوجه ها، مدت زمان باقي ماندن جوجه ها در هچر

ـ چگونگي بهداشتي كردن (ضدعفوني) هچر

ارتباط با کانال آریامنتخب پارسیان با آیدی زیر

https://t.me/ariamontakhab

 

 

 

اخرین مطالب نوشته شده

logo-samandehi