فروش شتر مرغ مولد با 70 ركورد تخم گذاري
فروش شتر مرغ مولد با 70 ركورد تخم گذاري

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فروش شتر مرغ مولد با 70 ركورد تخم گذاري09123968671

امسال از هر ماده بین هفتاد تا نودوپنج تا تخم گرفته شده،،از هفتا ماده سیصدو پنج تا جوجه گرفته شده

    فروش شتر مرغ مولد
8 تا ماده 4 تا نر
قمیت 2600 تومان