پرداخت به روز غرامت واحدهای تولیدی خسارت دیده از آنفلوانزا09121986651
gategori persian

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

09121986651?پرداخت به روز غرامت واحدهای تولیدی خسارت دیده از آنفلوانزا
?

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: امسال در صورت بروز بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، غرامت واحدهای خسارت دیده را به روز پرداخت می کنیم.

به گزارش مرکز طیوران، علیرضا رفیعی پور در نشست هماهنگی بین استان های پر خطر از نظر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان افزود: امسال با وجود محدودیت ها توانستیم اعتبار سنگینی برای پرداخت غرامت به واحدهای خسارت دیده ناشی از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان از سازمان برنامه و بودجه دریافت کنیم.

وی با بیان این که با اقدامات صورت گرفته به ویژه در استان های پرخطر تاکنون شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را تا کنون نداشته ایم، اظهار داشت: این اقدامات شامل رصد، پایش، نظارت و واکسینه کردن طیور و غیره توسط استان ها موجب شده امسال ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در مناطق مورد نظر متوقف شود.

رییس سازمان دامپزشکی کشور با بیان این که سال ۹۶ بحرانی ترین سال طغیان این بیماری از نظر وسعت و خطرناکی بود، تصریح کرد: امسال رصد دقیق ویروس این بیماری و همچنین همکاری ها در سطح استان ها منجر شد تا ما برنامه ویروس را بدانیم و کنترل کنیم و حتی در اسفند ماه می توانیم شرایط آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را در سال ۹۸ پیش بینی کنیم.

وی افزود: از سال گذشته اقدامات خوبی برای کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سطح کشور انجام شده و نتیجه اش این بود که شیوع این بیماری را از مرداد ماه تا کنون نداشته ایم.

رییس سازمان دامپزشکی کشور در همین حال همکاری، همراهی، دلسوزی و حساسیت را چهار عامل موفقیت در مدیریت این بیماری در حوزه پرندگان دانست.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

https://t.me/ariamontakhab