خسارت وارده آمده به مرغداری های استان اصفهان بیش از 600 میلیارد ریال است
gategori persian

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان خسارت وارده به مرغداری ها را بیش از 600 میلیارد ریال بیان کرد و گفت
                                                    
از زمان شیوع این ویروس از پایان دی تاکنون این تعداد مرغ در این استان معدوم شده که 17هزار و 700 قطعه آن مرغ بومی است

شهرام موحدی 70 واحد از هزار و 800 واحد پرورش طیور بومی روستایی وشهری  و 100 واحد از دو هزار و 670 واحد مجاز پرورش طیور صنعتی را کانون های شیوع این بیماری برشمرد و افزود: سلامت بیش از 97 درصد از واحدهای پرورش طیور صنعتی استان اصفهان تضمین می شود

وی گفت: همچنین حدود 25 میلیارد ریال اعتبار ملی برای پرداخت غرامت خسارت واحدهای درگیر این بیماری خطرناک تامین شده و تا پایان فروردین به پرورش دهندگان طیور بومی وصنعتی بیمه شده این استان پرداخت می شود

در مرغدارهای صنعتی این استان سالانه 25 میلیون قطعه مرغ تولید وروانه بازار می شود