واکسیانسیون مرغ بومی
gategori persian

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سن

ویتامین ها و واکسن دریافتی    

تکرار واکسیناسیون

 یک روزگی

 الکترولیت و مالتی ویتامین

-

روز ۲ تا ۵ (۴ روز)    

 آنتی بیوتیک بهمراه مالتی ویتامین

-

 روز ۷

 واکسن برونشیت

در صورت بروز بیماری در منطقه تکرار شود

 روز ۱۰

 واکسن B1

-

 روز ۱۴

 واکسن گامبورو

هر ۳ ماه یکبار

 روز ۱۷

 تکرار واکسن برونشیت

-

 روز ۲۱

 واکسن لاسوتا

۴۰ روزگی

روز ۴۰

نیوکاسل روغنی

هر ۴ماه یکبار

 روز ۴۸

 واکسن دوگانه نیوکاسل-آنفولانزا

هر ۶ماه یکبار

روز ۱۲۰

واکسن 3گانه فرانسوی طیور حاوی EDS

-

 قبل و بعد از هر بار واکسیناسیون به مدت ۲۴ ساعت مالتی ویتامین در آب مصرفی جوجه ها ریخته شود.

واکسنهای تا ۲۱ روزگی میتواند از طریق آشامیدنی باشد  ولی واکسن ۴۰ ، ۴۸ و ۱۲۰ روزگی بصورت تزریقی