مشخصات يك بستر خوب
gategori persian

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 به طور كلي مشخصات يك بستر خوب عبارت است از

1- وزن سبك

2- اندازه ذرات آن متوسط باشد

3- خشك باشد، همچنين سريعاً خشك شود.

4- نرم و راحت و قابل فشرده شدن باشد

5- داراي قابليت جذب بالايي باشد

6- ارزان باشد

7- قابليت انتقال حرارتي آن پايين باشد

8- عاري از فساد و رنگ باشد

9- قابل تجزيه در محيط باشد

10- تميز و راحت بوده و گرد و غبار ناشي از آن كم باشد

11- به عنوان كود قابل فروش باشد.